Om betydelsen av omega 3-fettsyror och fiskolja

Omega 3 och omega 6 är namnen på de två huvudgrupper av så kallade essentiella fettsyror som vår kropp behöver för att kunna fungera normalt. Det lite speciella med just omega 3 och omega 6 är att just dessa två fettsyror är så extremt livsviktiga för kroppen men på grund av att vår egen kropp inte fixar att producera dessa på egen hand så måste vi varje dag se till att äta föda som på något sätt innehåller dessa fettsyror för att kunna må bra. Det är för övrigt av den anledningen som de kallas för essentiella. Omega 3-fettsyror finns bland annat i fiskolja vilket bland annat belyser det faktum att det är av oerhört stor vikt att man intar någon form av fiskolja varje dag för att på så sätt tillgodogöra sig det dagliga behovet av omega 3.

Det var faktiskt så sent som på 1970-talet som man från vetenskapligt håll gjorde den helt revolutionerande upptäckten att omega 3-fettsyror hade den helt klart hälsobefrämjande effekten som de sedan har bevisats ha. Det var nämligen då som ett internationellt team av forskare kom fram till att inuiter på Grönland och i de norra delarna av Canada samt befolkningen på den japanska ön Okinawa inte drabbades av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som människor i andra delar av världen. Av den anledningen satte man igång en mycket stor och omfattande undersökning för att kunna jämföra och utröna vad detta kunde bero på. Sedan tidigare var det känt att inuiter i de norra polarområdena åt en kost som i ganska stor utsträckning består av fet fisk och man gjorde därför jämförelser mellan dessa och inuiter som hade lämnat Grönland för att istället bosätta sig i exempelvis Danmark.

Upptäckten av behovet av omega 3 och fiskolja

Undersökningen pekade klart och tydligt på att det fanns ett samband mellan en kost bestående av stora intag av fet fisk och färre fall av hjärt- och kärlsjukdomar samt inflammationer i muskler och leder. När man kikade lite närmare på hur den japanska befolkningen på Okinawa levde så visade det sig att exakt samma mönster vad gäller en kost med mycket av fet fisk samt i Okinawas fall även mycket av alger låg till grund för en bättre hälsa med betydligt färre fall av inflammatoriska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta ledde så småningom fram till upptäckten av omega 3-fettsyror och att bland annat fiskolja är ett livsmedel som är rikt på dessa så oerhört viktiga fettsyror.

Fiskolja innehåller omega 3-fettsyrorna EPA och DHA

Fiskolja är ett livsmedel som alltså är mycket rikt på de så livsviktiga omega 3-fettsyror som vår kropp behöver förses med varje dag för att kunna må riktigt bra. Fiskolja ska absolut inte förväxlas med fiskleverolja som är något helt annat. När det handlar om fiskolja och dess uppseendeväckande rika innehåll av omega 3 så kan man säga att bland mycket annat så är fiskolja väldigt rik på de två omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. EPA är en medicinsk förkortning för eikosapentaensyra och DHA står för dokosahexaensyra. Grejen är att om man inte får i sig tillräckligt mycket av fiskolja på ett regelbundet sätt så börjar kroppens celler – där dessa fettsyror finns – istället använda sig av andra fetter som inte är lika bra och optimerade på samma sätt som vad de fetter som finns i till exempel EPA och DHA är. Ett dagligt intag av fiskolja hjälper till att minska plackbildning i dina blodkärl och sänker ditt blodtryck. Såväl hjärta som hjärna samt leder och hud mår bra av det innehåll av omega 3-fettsyror som finns i fiskolja.